МИСЛИ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ГЕНИАЛНИ И ВЕЧНИ

 

На думи да не гледаме, но на работа!

***

Чисто народният българин, който е разбрал и вижда мъките и неволите на милия ни народ, то за него няма страх,няма и извинения никакви, а смъртта му е самата утеха и душеспасение.

***

Сами следва да си изтъчем платното!

***

Играем с живота на седем милиона българи, трябва зряло да се мисли…

***

За Отечеството работим, байо! Кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се поправиме и да вървим на едно, ако ще бъдем хора.

***

На драго сърце трябва да обичаме оногова, който ни покаже погрешките, инак той не е наш приятел!

***

Всички народи ще живеят в нея /България/ под едни чисти и святи закони, както е дадено от Бога да живее човекът …

***

Времето е в нас и ний сме във времето, то нас обръща, а ний него.

***

Ситият не знае колко да даде на гладния.

***

Аз съм посветил себе си на Отечеството си още от 1861 лято да му служа до смърт и да работя по народната воля.

***

На нас ни е урок, трябва по-напред да си понаредим работите извътре, че подир да им се молим за по-голямото.

***

Мене ме призовава народният глас; вика ме да се притека на помощ на поробеното Отечество. Длъжност ми беше, изпълних я …

***

Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме!

***

Ако спечеля, печеля за цял народ, ако изгубя – губя само мене си.

***

Всеки народ си заслужава съдбата си, която споделя. Само робът се оставя доброволно на своята съдба. Покажете, о, българи, че не сте сътворени само да робувате, покажете, че сте достойни синове на нашите славни бащи… на Крумовия и Симеоновия народ!

***

Доста сме сълзи проливали; ето сега е време сгодно. Чакайте само първий знак, който ще ви се даде от нашата Стара планина, пък тогава напред!

***

Ние, българите подаваме ви братската си ръка. Религиозни сметки не ще водим с вас… Идете по обичая си във вашите джамии, молете се Богу по вашия начин. Това нищо не ще ви пречи да бъдете равноправни в свободна България.

***

Друго спасение няма, освен по-скоро да си продадеме ризите си, та да се сдобием до средства и да заиграем нашето си хоро.

***

Без изпит не е приет никой.

***

Бързата работа ялова излиза.

***

Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност.

***

Дела трябват, а не думи.

***

Дързост и постоянство!

***

На такива хора дай работа, които са разсъдителни, постоянни, безстрашни и великодушни.

***

Не се полъгвайте, че тези, които държат парите, държат и бъдещето ви, защото тези пари те са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате.

***

От едно място трябва да се свири…

***

Ще имаме едно знаме, на което ще пише : „Свята и чиста република”.

***

.